Nhà chức trách ở Algeria đã phá hủy một nhà thờ Công Giáo ở Sidi Moussa, một thị trấn phía nam thủ đô Algiers, để xây dựng một nhà thờ Hồi giáo và trường Hồi giáo tại địa điểm này.

Các viên chức chính phủ nói rằng nhà thờ đã trở nên không an toàn vì sự suy thoái của cấu trúc. Hiến pháp Algeria đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, nhưng cũng tuyên bố Hồi giáo là tôn giáo chính thức của nhà nước và ngăn cấm mọi hành vi trái với luật Hồi giáo.