28. Đường lên Nước Trời thì hẹp, ai muốn đi trên đường khó khăn thì phải từ bỏ thế tục, dùng Thánh Giá làm gậy, quyết chí yêu mến Thiên Chúa, cam lòng đón nhận các nỗi đau khổ.

(Thánh Gioan Thánh Giá)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info