30. Thánh Giá là chìa khóa mở cửa thiên đàng, là chỉ nam hướng dẫn con người đi về nẻo chính, là khích lệ thành công tiến đức, là sự sống của linh hồn và thân xác, có thể loại bỏ các loại tai nạn hiểm nghèo, có thể dẫn đến các loại hạnh phúc.

(Thánh John Damascene)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info