32. Muốn nắm thật chắc Thánh Giá như Đức Mẹ Ma-ri-a thì con nhất định sẽ được an ủi. Đức Mẹ Ma-ri-a kiên vững đứng trước Đức Chúa Giê-su bị đóng đinh mà không từ bỏ người than yêu, khi Mẹ muốn khóc mà không còn nước mắt thì tình yêu càng nhiều hơn.

(Thánh Pi-ô Năm Dấu linh mục)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info