34. Không có gì có thể làm cho người ta yêu mến và gìn giữ tình yêu của Thiên Chúa cho bằng Thánh Giá.

(Thánh Ignatius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info