35. Chỉ có người tôi tớ vác Thánh Giá mới có thể tìm ra được con đường ánh sáng thật và hạnh phúc thật.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info