60. Nếu con chỉ ham thích phúc lợi tạm thời, chỉ lưu luyến vết chân của nó, chỉ yêu thích tín hiệu của nó, mà không chú ý đến quang minh chí thánh, cũng là sự khôn ngoan của người tâm hồn yên tịnh được Thiên Chúa tỏ thị, thì con là người có tội ! Bởi vì sự kỳ diệu và tráng lệ của vạn vật chỉ là dấu tích và tín hiệu của Thiên Chúa mà thôi.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info