15. Nếu không có tình yêu thì linh hồn tuyệt đối không thể sống nổi; linh hồn cần có tình yêu.

(Thánh Hieronymus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info