27. Chỉ trong tâm khảm của mình, người thật lòng yêu mến Thiên Chúa mới biết nói về sự ngọt ngào của Thiên Chúa toàn năng.

(Thánh Gregorius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info