22. Ai không yêu mến anh chị em thì không thể trở thành người anh dũng tử đạo.

(Thánh Sibyllina of Pavia)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info