58. ĐÁNH DẤU THUYỀN TÌM GƯƠM

Nước Sở có người ngồi trên thuyền vì không cẩn thận nên để gươm quý rơi xuống nước mất tiêu, lập tức ông ta khắc trên mạng thuyền một dấu hiệu và nói:

- “Đây là nơi gươm quý của tôi rơi xuống nước. ”

Sau khi thuyền đã đến nơi muốn đến, ông ta bèn theo dấu khắc ấy và lặn xuống sông tìm gươm, nhưng làm sao có thể tìm được nó chứ?

( Lữ thị xuân thu )

Suy tư 58:

Các bí tích là những dấu hiệu hữu hình bên ngoài và chỉ ơn sủng bên trong mà Đức Chúa Giê-su đã lập ra để cho chúng ta được nên thánh.

Mỗi bí tích đều có một dấu hiệu riêng biệt, cách cử hành riêng biệt, và hiệu quả của ơn thánh cũng khác nhau.

Các bí tích là nguồn suối tuôn trào ơn Chúa cho chúng ta, nhưng có lúc chúng ta sống trong nguồn suối mà bị khô họng chết khát, bởi vì chúng ta quá coi thường những bí tích ấy; chúng ta nhìn mà không thấy các dấu hiệu của ơn thánh trong khi đón nhận các bí tích, bởi vì chúng ta đón nhận cách chiếu lệ, thì chẳng khác gì người kia đánh dấu trên mạng thuyền để tìm gươm dưới dòng sông sâu, đã vô ích mà lại nguy hiểm.

“Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con nhận ra những dấu hiệu ban ơn cứu độ qua các bí tích, để khi chúng con lãnh nhận những bí tích của Chúa trong cuộc sống, thì cũng như được tham dự vào hạnh phúc Nước Trời mai sau vậy. Amen”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info