24. Thiên Chúa cách con -dù xa dù gần- đều do ở con. Nếu con yêu mến Thiên Chúa thì Thiên Chúa ở cạnh con và ở với con.

(Thánh Augustinus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info