26. Đức ái theo bản chất của nó mà nói là nguồi gốc của đức tin, là sâu thẳm của đức nhẫn nại, là đại dương của đức khiêm nhường.

(Thánh John Climacus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info