Chương 5

ĐỨC MẸ MARIA“Đây là Mẹ của anh” (Ga 19, 27)

1. Đức Mẹ là sứ giả hòa bình của thế giới.

(Thánh Elfleda)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info