70. NÓI DỐI ĐƯỢC THƯỞNG

Nước Tề đem quân đi đánh Tống, Tống vương liền sai sứ giả đi quan sát trước, sứ giả trở về báo cáo:

- “Quân tề cách chúng ta rất gần, làm cho nhân dân nơm nớp lo sợ.”

Tả hữu nói với Tống vương:

- “Đó là thịt vữa, tự nó sinh dòi bọ! Tống vương hùng mạnh, nước Tề nhược tiểu, làm sao có thể như thế được chứ?” Tống vương bèn giết sứ giả.

Lại sai sứ giả khác đi quan sát quân Tề, sứ giả trở về báo cáo tình huống cũng giống như lần trước, Tống vương lại nổi giận đem sứ giả giết đi, tổng cộng giết hết ba người.

Lại sai người thứ tư đi quan sát, thấy quân Tề rất gần, lòng người rất lo sợ, sứ giả gặp người anh của mình, nói:

- “Những người trước đây báo tin quân Tề đã đến gần đều bị đại vương giết chết. Nếu em cũng đem thực tình báo cáo như thế thì cũng sẽ bị giết chết, không báo cáo thực tình thì quốc gia cũng bị diệt vong, làm sao đây?”

Người anh nói:

- “Nếu báo cáo sự thật thì em cũng chết trước người khác”.

Thế là sứ giả nói láo với Tống vương:

- “Nhìn không thấy quân tề đâu cả, dân chúng rất yên ổn.”

Tống vương rất là phấn khởi, tả hữu cũng phụ hoạ theo, nói:

- “Ba tên sứ giả trước bị giết rất là đáng đời”.

Tống vương bèn thưởng cho sứ giả rất nhiều vàng bạc.

Nước Tề đánh qua, Tống vương không kịp trở tay nghênh chiến liền vội vã lên xe tháo chạy. Người nói dối được thưởng đó liền đi qua thành khác và trở thành người giàu có.

( Lữ thị xuân thu )

Suy tư 70:

Tội nói dối, xét cho cùng thì không phải bản tính con người mà ra, bởi vì “nhân chi sơ, thánh bản thiện”, nhưng do hoàn cảnh mà con người trở thành nói dối.

Trong gia đình, nếu cha mẹ giáo dục con cái hiền hoà, có nghĩa là không la mắng, không dùng roi vọt hay giận dữ với con, vì khi lỡ làm sai thì con cái rất sợ bị đánh nên nói dối cha mẹ. Vì thế, cách hay nhất là cha mẹ bình tĩnh khi con cái phạm lỗi, dù là tội to lớn.

Trong cộng đoàn, nếu bề trên khắt khe, cái gì cũng chiếu theo luật để xử lý, để cảnh cáo, thì những thành viên trong cộng đoàn sẽ trở thành những người nói dối “có trình độ”. Nếu bề trên biết kiên nhẫn lắng nghe, tìm hiểu sự thật và nhất là đừng nghe một bên nào rồi khắt khe lên án và kỹ luật thành viên, thì trong cộng đoàn sẽ không có những thành viên vì sợ mà nói dối. Đôi lúc sự việc không nghiêm trọng như bề trên nghĩ, nhưng vì quá coi trọng hình thức bên ngoài, mà không nhìn thấy bản chất của người anh chị em, nên có rất nhiều thành viên ra đi không trở lại.

Nghe, suy tư và đánh giá là nhiệm vụ của cha mẹ, của bề trên, nhưng cần phải có một con mắt để nhận xét và nhìn thấy tâm hồn của người khác, để mọi phán đoán của mình không những được chính xác, mà lại còn đem niềm an ủi đến cho họ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info