6. Từ trong vết thương của Đức Chúa Giê-su luôn phát ra mũi tên nóng của ân sủng, bắn thương lòng dạ chai cứng của con.

(Thánh Alfonsus Maria di Liguori)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info