5. Năm dấu thương tích của Đức Chúa Giê-su là năm giòng sông thánh sủng lớn sau khi Ngài sống lại, là để cho chúng ta nhận rất nhiều ơn sủng từ năm giòng sông thánh sủng này.

(Thánh Sibyllina of Pavia)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info