64. GỖ ƯỚT LÀM NHÀ

Cao Dương chuẩn bị làm nhà, thợ mộc khuyên:

- “Tạm thời không thể thi công, gỗ chưa khô mà lấy bùn trét lên nhất định sẽ bị ép cong. Gỗ ướt mà làm nhà, mặc dù nhìn thấy đẹp, nhưng trước sau cũng bị đổ nhào”.

Cao Dương nói:

- “Theo như anh nói thì nhà càng khó mà bị hư, bởi vì sau này gỗ càng khô thì càng cứng, bùn càng khô thì càng nhẹ. Lấy gỗ càng ngày càng rắn chắc để gánh chịu bùn càng ngày càng nhẹ, thì căn nhà làm thế nào mà hư hại được chứ?”

Thợ mộc không còn lời để nói, chỉ miễn cưỡng mà nghe, nhà làm xong, mới nhìn thì rất đẹp, quả nhiên qua một vài ngày sau thì bị đổ nhào.

(Lữ thị xuân thu)

Suy tư 64:

Về vấn đề quy mô thì không ai qua mặt các chuyên gia, bởi vì họ đã bỏ ra cả cuộc đời để học tập nghiên cứu về ngành học của họ, cho nên công việc càng khó, càng hóc búa, thì người ta càng tìm đến các chuyên gia.

Về vấn đề tâm linh cũng cần phải có chuyên gia, mà chuyên gia vĩ đại nhất chính là Thiên Chúa, Ngài không cần một ai cố vấn cho Ngài trong công việc Ngài làm, Ngài cũng không cần ai phải chỉ bảo Ngài nên làm như thế này, nên làm như thế nọ, nhưng nhân loại phải cần đến Ngài, bằng không thì nhân loại phải bị diệt vong.

“Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm.” (Cv 5, 29b), thật vậy, nếu không nghe và không tuân giữ lời Thiên Chúa, thì không ai được cứu độ; nhưng nếu nghe mà không tuân giữ thì chẳng khác chi xây nhà trên cát hoặc làm nhà bằng gỗ ướt, trước sau gì cũng bị chết đời đời, không thể nào được phục sinh trong ngày sau hết.

Lời Chúa là lời của vị chuyên gia vĩ đại để chúng ta được sống đời đời, nghe và giữ Lời Chúa thì hạnh phúc hơn, bởi vì được làm anh em chị em và mẹ của Đức Chúa Giê-su. ( Mt 12, 50)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info