71. ĐƯỢC VIỆC HAI BÊN

Nước sông ở nước Vệ dâng cao, nước Trịnh có người giàu có bị chết chìm lúc qua sông.

Có người vớt được tử thi, thân nhân của người giàu có phải lấy tiền để chuộc về, nhưng người ấy đòi giá quá cao.

Gia đình người giàu có đi đến Đặng Kỳ để thỉnh giáo phương pháp. Đặng Kỳ nói:

- “Để đó cho nó, các anh an tâm đi, nó không dám đem tử thi đi bán đâu.”

Qua mấy ngày liền, người nọ không nghe thấy tĩnh gì của gia đình người giàu có, tử thi thì không thể đem bán cho ai được nên rất là lo lắng, thế là cũng đi đến Đặng Kỳ để thỉnh giáo.

Đặng Kỳ nói:

“Anh an tâm đi, tử thi đó người khác cần, nhưng gia đình thân thuộc của ông ta rất cần mua nó.”

( Lữ thị xuân thu)

Suy tư 71:

Vật cần thiết, thì dù giá mắc cách mấy người ta vẫn cứ mua; nhưng nếu không có nhu cầu, thì dù có đẹp và rẻ đến đâu thì người ta cũng không mua, bởi vì không cần thiết.

Nhiều người có tiền của đôi lúc không biết làm gì, chỉ biết hưởng thụ, hưởng thụ bao gồm: hưởng thụ bằng con mắt, tức là coi những hình playboy, hình mỹ nữ, hặc những hình ảnh mỹ thuật khác; hưởng thụ bằng miệng, khẩu vị, tức là ăn uống cho thoả thích những đồ mình thích và niếm thử những đồ mình không thích; hưởng thụ bằng lỗ tai, tức là đi nghe nhạc thính phòng, nghe nhạc đời nhạc đạo, nhạc karaoke; hoặc là hưởng thụ bằng tính tò mò để thoả mãn cái thích của mình như mua sắm những thứ không cần thiết…

Cái cần thiết nhất cho đời sống con người mai sau, tức là phần rỗi linh hồn thì ít người cần đến, tiên tri I-sai-a đã nói;

“ Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã đến đây!

Dầu không có tiền bạc, cứ mua mà dùng;

Đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào.

Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống,

Tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng?

Hãy chăm chú nghe Ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon,

Được thưởng thức cao lương mỹ vị.” ( Is 55, 1-2)


Cao lương mỹ vị chính là Mình và Máu của Đức Chúa Ki-tô, là cái tối cần thiết cho sự sống vĩnh cửu của chúng ta. Không tiền bạc mà vẫn được mua, được hưởng, thì quả là tình yêu Thiên Chúa vượt hơn sự tưởng tượng của chúng ta vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info