65. TỰ CẮT THỊT MÌNH ĂN

Nước Tề có hai người dũng sĩ: một ở thành đông và một ở thành tây. Một hôm, ngẫu nhiên họ gặp nhau trên đường, cả hai đều nói: “Đi, chúng ta đi ăn và uống chút ruợu.”

Sau khi uống vài ly thì một người nói:

- “Tôi đi mua thịt để uống ruợu, được chứ?”

Người kia nói:

- “Ái dà, anh và tôi trên người đều là thịt, mắc mớ gì phải tốn tiền mua thịt chứ?”

Thế là, hai người cùng rút dao từ thắt lưng ra, anh cắt thịt tôi, tôi cắt thịt anh, vưà chấm xì dầu, vừa uống rượu, cuối cùng hai vị tráng sĩ đều chết vì máu ra quá nhiều.

(Lã thị xuân thu)

Suy tư 65:

Có những người con vì nhà nghèo không có tiền mua thịt cho mẹ già ăn nên đã cắt thịt mình nấu cho mẹ ăn, đó là hành động của người con có hiếu, tiếng tốt để mãi cho đời sau.

Thời nay có những người tuy không uống máu và cắt thịt mình để ăn, nhưng họ dùng chức quyền để chèn ép người thấp cổ bé họng, họ dùng tiền để mua chuộc công lý làm hại người nghèo, người ta gọi những việc làm đó là hút máu nhân dân, là ăn thịt giống nòi, là giặc cướp ban ngày ác ôn.v.v...

Thời nay cũng có nhiều người “cắt thịt” mình để giúp người khác, đó là những tấm lòng hảo tâm đem những đồng tiền do mồ hôi và có khi bằng máu của mình, để bố thí giúp cho những người nghèo khó bất hạnh, những “miếng thịt đồng tiền” này sẽ làm cho những người bất hạnh nhận ra được trên đời này vẫn còn đó nhiều tấm lòng nhân ái.

Tạ ơn Chúa và cảm ơn người.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info