4. Đức Mẹ Ma-ri-a là Đấng khiết tịnh, cho nên Mẹ yêu mến người khiết tịnh.

(Thánh John Damascene)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info