74. ĐẦU XE HƯỚNG NAM, BÁNH XE HƯỚNG BẮC

Lý Lương đi trên đường, nhìn thấy một người đang đánh xe ngựa đi về hướng bắc.

Người ấy nói:

- “Tôi muốn đi qua nước Sở.”

Lý Lương lấy làm lạ hỏi:

- “Đi nước Sở thì nên đi về hướng nam, sao anh lại đi ngược về hướng bắc?”

Chủ xe nói:

- “Ngựa của tôi tốt”

Lý lương nói:

- “Dù ngựa tốt, nhưng đây không phải là đường đi qua nước Sở”.

Chủ xe lại nói:

- “Lộ phí của tôi có đầy đủ”.

Lý lương khuyên ông ta:

- “Lộ phí tuy nhiều, nhưng đi về hướng bắc, thì bất luận như thế nào cũng không đến được nước Sở.”

Chủ xe cố chấp nói:

- “Người phu xe của tôi rất tinh thông kỹ thuật điều khiển xe.”

Lý Lương thở dài mấy tiếng, không muốn cùng ông ta tranh luận, trong lòng nghĩ: ngựa của chủ xe càng tốt, lộ phí càng đầy đủ, kỹ thuật điều khiển xe của người phu càng tinh thông, thì càng đi xa nước Sở hơn.

( Chính Quốc sách )

Suy tư 74:

“ Sai một li, đi một dặm” qua không sai.

Ai đã thấy cái máy ngắm toạ độ nơi súng pháo 105 ly, hoặc vua “chiến trường” 175 ly thì đủ biết lời nói trên chẳng sai chút nào. Súng đại bác to lớn nặng nề là thế, mà cái máy ngắm chỉ nặng 1 hoặc 2 ki lô gam là cùng, vậy mà chỉ cần anh lính ngắm sơ ý, vội vàng hấp tấp điều chỉnh sai một li thôi, thì viên đạn đại bác có thể đi xa mục tiêu cả cây số, hoặc rơi trúng ngay địa điểm đóng quân của phe mình, hậu quả không lường được.

Đời sống tu đức của người Ki-tô hữu được đặt trên nền tảng của đức tin, nhờ đức tin mà họ nhận ra được ân sủng của Chúa qua các bí tích, nhờ đức tin mà họ sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách của cuộc sống!

Đức Tin như cái máy ngắm tinh vi của các cổ đại pháo là đời sống của người Ki-tô hữu, đời sống bị lệch hướng chính là đức tin đang có vấn đề, cần phải điều chỉnh ngay, điều chỉnh kịp thời, để đời sống chúng ta đúng hướng hơn.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info