63. TUYỂN CHỨC “QUAN SẠCH”

Một người vừa mới được thăng chức quan huyện, và để cho mọi người biết mình là vị quan thanh liêm, nên viết hai câu đối trước cổng:

- “Nếu ban đêm nhận tiền hối lộ thì trời tru đất diệt; nếu nghe lời của sai dịch, thì sinh con trai làm cướp con gái làm đĩ.”

Bá tánh thấy vậy thì cho rằng ông ta là vị quan thanh liêm, nên rất phấn khởi.

Không bao lâu, ông quan huyện này có tham ô, và để không mâu thuẩn với hai câu đối, phàm là nhận hối lộ thì được tiến hành công khai ban ngày; tiền tài hả, phải để đương sự tự mình đem tới, chứ không cho phép nha dịch mó tay vào.

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 63:

Có những người mở miệng là thề rất độc, nhưng rồi quên mất lời thề độc ấy, bởi vì họ thề độc là để che mắt người đời và họ biết lời thề ấy chẳng là gì cả với họ, vậy mà có rất nhiều người mủi lòng nhẹ dạ nghe lời thề độc ấy để bênh vực họ…

Có những người lấy vải thưa che mắt thánh chỉ trời mà thề chỉ đất mà hứa, trời vẫn còn đó và đất vẫn còn đây, nhưng họ thì lên trời không xong mà xuống đất cũng không được, vì họ đã nuốt lời thề lời hứa…

Có nhiều người thắc mắc hỏi rằng: tại sao có những người Ki-tô hữu đặt tay trên Phúc Âm long trọng mà thề, ôm Thánh Giá mà hứa, nhưng rồi cũng đem lời thề lời hứa trả lại cho Chúa cho Mẹ và các thánh…

Câu trả lời là có rất nhiều nguyên do, nhưng nguyên do quan trọng nhất là họ ít cầu nguyện, và để lòng tham không đáy nhốt linh hồn của họ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info