49. HÀ KHẮC NHƯ MÃNH HỔ

Triều đại nhà Minh giữa năm Hồng Trị, quan huyện Nhân Hòa thật không xứng đáng làm quan.

Một lần kia, có người thợ săn bắt được một con hổ, một vài thư sinh nịnh nọt tấp nập đến chúc mừng, nói rằng đây là hiệu quả của chính sách cai trị thanh minh của ông ta.

Có một thư sinh tên là Thâu Hành, lấy khẩu khí của hổ, thuận miệng làm một bài thơ chế giễu như sau:

- “Hổ nói: tướng công nghe tôi ca,

tướng công ăn người nhiều hơn tôi;

nếu ngài hôm nay hành nhân chánh,

qua sông bắc tôi đã cặp đôi”.


Bài thơ vừa truyền ra, mọi người đều khen tuyệt.

(Tăng Đính Giải Nhân Di Tân tập)

Suy tư 49:

Làm quan thì ai cũng biết câu nói: ý dân là ý trời, nhưng vì là những “ông trời” ở dưới đất, nên không có ông quan nào sợ cả, cho nên có nhiều quan mà tham ô, bốc lột, gian ác với bá tánh.

Con hổ ăn thịt thú rừng vì thú rừng là lương thực của nó, chứ không phải nó tàn ác, nhưng quan huyện “ăn” người là vì quan huyện tàn ác, ác hơn cả thú dữ, vì thú dữ ăn no rồi thôi, còn quan tham thì càng ăn của dân thì càng thấy thiếu, càng hành hạ dân thì càng thấy sung sướng...

Đạo lý làm quan mà Đức Chúa Giê-su đã dạy cho các môn đệ của Ngài là: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em” (Mt 20, 26-27), lời giáo huấn này không phải nói khơi khơi cho vui cái miệng, nhưng là chứa đựng lời hằng sống và đem lại hạnh phúc cho tha nhân, nó được bảo chứng bằng đời sống phục vụ và hy sinh mạng sống vì mọi người của Chúa.

Ai muốn làm quan thì phải nhớ lời trên đây của Đức Chúa Giê-su.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info