33. Nếu Thiên Chúa vẫn chưa làm cho con thỏa lòng, thì lòng tham của con phải nói là quá lớn.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info