54. TAI HỌA GIẤU RẬN

Trong thôn có một người ngồi dưới gốc cây, ngẫu nhiên rờ trúng một con rận, bèn lấy tờ giấy cẩn thận gói lại giấu trong một cái lỗ nơi thân cây rồi mới bỏ đi.

Qua hai, ba năm sau, anh ta lại đi qua nơi chỗ ấy, đột nhiên nhớ lại chuyện hồi trước, bèn nhìn cái lỗ nơi cây ấy thì thấy tờ giấy bao thì vẫn còn y nguyên, anh ta mở ra coi, con rận đã mỏng dẹp như da vậy, anh ta lại đem con rận bỏ vào trong lòng bàn tay và đưa lên coi cho rõ.

Một lúc sau, cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, bụng con rận từ từ phình lớn lên, anh ta quăng con rận xuống đất và trở về nhà. Chỗ bị ngứa nổi lên một cục giống như trái đào, qua mấy ngày thì anh ta chết.

(Liêu Trai Chí Dị)

Suy tư 54:

Có những người sống bất an vì giấu giếm những việc làm xấu của mình; có những người sống mà như đã chết, họ luôn bị ám ảnh trong nổi sợ hãi vì không ra đầu thú tội mình trước pháp luật... Cũng như có một vài người Ki-tô hữu sống trong sự bất an dù họ đã đi xưng tội, tại sao vậy? Thưa, bởi vì họ đi xưng tội nhưng vẫn còn giấu một hoặc vài tội trọng mà không xưng ra hết.

Giấu tội trọng không muốn xưng ra đều là do ma quỷ xúi giục:

- Nó xúi giục đừng xưng tội trọng ra vì mắc cở.

- Nó xúi giục đừng xưng tội trọng ra vì để bảo vệ danh dự mình.

- Nó xúi giục đừng xưng tội trọng ra vì cha giải tội sẽ nạt nộ to tiếng thêm mắc cở.

- Nó xúi giục đừng xưng tội trọng ra vì Thiên Chúa không tha tội quá nặng ấy.v.v...


Nhưng trên tất cả là vì không trông cậy vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Vì giấu con rận nên chết vì con rận hút máu.

Người Ki-tô hữu giấu tội trọng khi xưng tội thì xưng tội không thành, và linh hồn vẫn cứ trong tình trạng mất ơn nghĩa với Thiên Chúa, nghĩa là linh hồn đã chết. Mà linh hồn chết thì còn thảm thương hơn chết phần xác rất nhiều. Cho nên phải thật lòng thống hối, phải đơn sơ thú tội, phải quyết tâm sửa đổi và tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info