25. Thuận theo cám dỗ và dục tình của ma quỷ, chi bằng chịu đau khổ kết hợp với Đức Chúa Giê-su thì tốt hơn.

(Thánh Francis of Assisi)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info