31. Vứt bỏ những ham muốn cá nhân là đẳng cấp cao nhất, và khi cố gắng thực hành ý muốn của người khác thì con sẽ không có phản ứng.

(Thánh Francis de Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://www.facebook.com/jmtaiby