53. GIẢ THỊT LỢN NƯỚC

Mễ Nguyên Chương thích viết lại các kiểu chữ của người khác, mà viết rất giống.

Một lần nọ, ông ta đi Đơn Dương có việc, quận thú Đơn Dương là Dương Thứ Ông thiết tiệc đãi ông ta, nói:

- “Hôm nay tôi nấu thịt lợn nước xào rất ngon, mời ngài ăn thử xem sao”.

Mễ nguyên Chương sợ bị độc, từ chối không ăn, Dương Thứ Ông cười nói:

- “Thực ra dĩa thức ăn này là một loại cá khác, ngài đừng có lòng nghi ngờ. Nó chính là “yến bản” (1) đó mà !”

(Lượng Ban Thu Vũ Am Biên bút)

Suy tư 53:

Có những tiệm ăn treo đầu dê bán thịt chó, có những quán nhậu treo đầu chó bán thịt...giả cầy y chang thịt chó, đó gọi là “yến bản” tức là hàng dỏm, thịt chó dỏm.

Có một vài người Ki-tô hữu cũng treo “đầu dê bán thịt chó” khi họ cũng bỏ tiền ra làm việc bác ái, nhưng không phải vì yêu thương, mà là vì để được tiếng tăm, và có khi lợi dụng làm việc từ thiện để quảng cáo công ty, xí nghiệp của mình, họ “yến bản” bác ái dỏm, từ thiện dỏm.

Thời đại vi tính cái gì “yến bản” cũng được, nhưng để làm ra “một quả tim bằng thịt biết yêu thương” thì khoa học hay vi tính đều chịu thua. Chỉ có sự bắt chước gương phục vụ hy sinh đến quên mình của Đức Chúa Giê-su và các môn đệ của Ngài, thì mới có sức mạnh kỳ diệu biến những tấm lòng khô khan tình người, thành những tâm hồn biết yêu mến tha nhân; biến những quả tim sắt đá thành những quả tim bằng thịt biết xúc động trước nổi bất hạnh của tha nhân.

Đó là hàng thật, hàng này chỉ có bắt chước theo quả tim đầy lửa yêu mến của Đức Chúa Giê-su mới làm được mà thôi.

(1) Yến bản: bắt chước cách viết chữ của người khác hoặc sách cổ, thường gọi là hàng hóa giả mạo.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info