58. TIỀN GIEO QUẺ

Người mê tín đi coi bói, trước tiên cúi đầu lạy thần sát đất kêu cộp cộp mấy cái, sau đó dùng mấy đồng tiền bụm trong hai tay và lắc mấy cái, sau đó thả đồng tiền trên hương án, coi đồng tiền sấp ngữa, và từ đó mà đoán tương lai hung kiết họa phúc. Đó là “tiền gieo quẻ”.

Tại sao phải dùng đồng tiền để gieo quẻ? Có người cười nhạo nói:

- “Tiền thật thần thông, có tiền thì ở đâu cũng đều linh nghiệm”.

(Lữ Viên Tùng Thoại)

Suy tư 58:

Tiền bạc thật thần thông quảng đại, nó có trăm tay vươn tới rất xa, có ngàn mắt nhìn rất rộng; nó có thể “mua” ông quan cách xa ngàn dặm, và có thể bán bạn bè cách cả đại dương;.

Tiền bạc thật có sức mạnh vô biên, nó có thể giết người này bò tù người kia dù họ không có tội; nó có thể bôi án hình sự trắng thành đen, và bôi đen thành trắng; nó có thể đội người này trên đầu và đạp người nọ xuống đất.

Tiền bạc thần thông thật đấy, nhưng nó bị hóa giải trước lời dạy của Chúa Giê-su: “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ (Mt 5, 3), của họ tức là của người Ki-tô hữu đấy, đừng để ma quỷ dùng tiền để mua linh hồn mình, và cũng đừng ham tiền mà bán linh hồn của mình cho ma quỷ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info