37. Nếu như chúng ta bằng lòng kết hợp với Thiên Chúa, thì chúng ta cần phải hết hợp hoàn toàn, kết hợp toàn bộ, tức là tình dục và lệch hướng của chúng ta phải chết đi.

(Thánh John of Cross)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info