38. Linh hồn con người không thoát khỏi tình ý riêng của mình, thì thánh đức của họ cũng không thể cho là vững chắc được.

(Thánh nữ Terese of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info