39. Nếu con muốn khống chế bản thân mình để hưởng thụ sự bình an trong lòng cách chân chính, thì con phải từ bỏ ý riêng và sự thiên kiến của con.

(Thánh John Berchmans)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info