36. Nếu con gặp đau khổ lớn thì đó chính là Thiên Chúa rất tín nhiệm con, là điềm báo trước muốn con nên thánh. Nếu con muốn nên thánh thì nên cầu xin Thiên Chúa ban cho con sự đau khổ, để có thể đốt lên lửa yêu mến và không hề bị giập tắt, ngoài Thánh Giá ra thì không có con đường nào khác.

(Thánh Ignatius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info