19. Cách thức hay nhất để phục vụ công việc của Thiên Chúa, chính là làm theo thánh ý của Ngài để phục vụ công việc của Ngài.

(Thánh Francis de Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info