7. BÁNH BAO THỊT LỚN

Một đôi kết bái làm anh em rất thích nói dối.

Anh kết nghĩa nói với em kết nghĩa:

- “Hôm qua, anh ăn một cái bánh hấp, e rằng trên thế giới không có cái bánh nào lớn như thế: dùng một trăm cân bột mì, tám mươi cân thịt và hai mươi cân rau để làm nhân, phải ghép đến tám cái bàn vuông sắp lại mới có thể để nó trên được. Hơn hai mươi người đứng chung quang để ăn, ăn một ngày một đêm mà không hết một nửa. Khi đang vui vẻ ăn thì mất đi hai người, tìm hoài tìm mãi mà không thấy, đột nhên nghe trong cái bánh hấp có tiếng nói, mở lá ra coi, hê hê, thì ra hai người ấy chui vào trong cái bánh để ăn nhân thịt, em coi cái bánh có lớn không?”

Em kết nghĩa nói:

- “Hôm qua em ăn bánh bao thịt mới gọi là lớn, mười mấy người ăn ba ngày ba đêm mà cũng chưa thấy nhân thịt, triều đình bắt ăn cho nhanh, không ngờ đang ăn thì một cái bảng đá bày ra, trên bảng viết: “Cách nhân thịt còn ba cây số nữa”.. Anh coi nó có lớn không?”

Anh kết nghĩa hỏi:

- “Cái bánh bao thịt của em lớn như thế thì lấy gì mà nấu?”

Em kết nghĩa đáp:

- “Thì dùng cái nồi nấu bánh hấp của anh đó để nấu !”

(Hi đàm tục lục)

Suy tư 7:

Thời xưa dùng một trăm cân bột để làm một cái bánh thì là quá vĩ đại rồi, dù đó là...cái bánh nói khoác, nhưng thời nay người ta còn làm những cái bánh chưng bánh tét vĩ đại gấp trăm lần, họ dùng đến cả ngàn cân gạo nếp, ngàn ký thịt heo, để làm cái bánh thật lớn cho nổi tiếng, để được ghi vào quyển sách kỷ lục thế giới.

Nếu họ đem một ngàn cân gạo nếp và một ngàn ký thịt ấy phân phát cho người nghèo neo đơn, thì trong ba ngày tết có thêm những nụ cười tươi; nếu họ đem chừng ấy thịt và gạo phân phát cho những người vô gia cư, thì mùa xuân hoa sẽ nở trên những nẽo đường phố...

Ham danh, ham nổi tiếng là bệnh của con người, nhưng người Ki-tô hữu thì biết rằng: danh lợi, quyền uy, tiền tài, rồi cũng bay mất theo mây gió, nhưng cái tâm thông cảm, cái tâm yêu thương thì vẫn tồn tại mãi mãi...

Kỷ lục vĩ đại nhất là làm cho tâm hồn yêu thương của mình ngày càng lớn thêm, để có thể đón nhận nhiều mảnh đời bất hạnh trong xã hội hôm nay.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info