17. Bây giờ thân xác của con hưởng lạc ở phương diện nào, thì ngày sau linh hồn của con cũng sẽ vĩnh viễn đau khổ và than khóc về phương diện ấy.

(Thánh Gregory)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info