11. Khi tình dục của con phản loạn thì con nên phản kháng, khi chúng nó tiến quân thì con phải chiến đấu với chúng nó, khi chúng nó tập kích con thì con cũng nên phản kích, tiên vàn phải đề phòng cẩn thận không để cho chúng nó chiến thắng.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info