14. Khắc phục tình cảm lệch lạc của mình, dù là nhỏ, cũng có thể giúp cho đời sống thiêng liêng của chúng ta rất nhiều hơn cả ăn chay.

(Thánh Philip Neri)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info