12. Người có thể khống chế tình dục là chủ nhân của thế giới, nếu chúng ta không khống chế tình dục thì sẽ bị tình dục khống chế. Làm cái búa thì lúc nào cũng hơn làm cái đinh.

(Thánh Dominicus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info