36. TRONG BỤNG CÓ MĂNG

Có một vị khách nói với chủ nhà:

- “Tôi nghe nói, nơi chỗ ở không thể không có tre, chỗ ở của ngài sao lại không có tre?”

Chủ nhà nói:

- “Trong bụng tôi có tre, không cần phải trồng”.

Người khách rất lấy làm kỳ quái, hỏi:

- “Trong bụng anh làm sao lại có tre được?”

Chủ nhà đáp:

- “Ngài không nghe nói qua sao? Người xưa có một bài thơ nói: “Thức ăn thanh bần thèm (là) có được, Vị Xuyên ngàn mẫu ở trong bụng”.

Người khách cười lớn nói:

- “Cái người ta nói đó là măng”.

Chủ nhà trả lời:

- “Thì đúng rồi, không có măng thì làm gì có tre !”

(Khán Sơn Các Nhàn bút)

Suy tư 36:

Cây măng có ý nghĩa giáo dục quan trọng hơn là: muốn uốn cong uốn thẳng tùy ý con người mà không sợ gãy như uốn cây tre già.

Trẻ con thì giống như búp măng non, đẹp và dễ thương, tâm hồn đơn sơ, muốn uốn cong uốn thẳng gì cũng dễ, tức là muốn dạy nó nên tốt nên xấu gì cũng dễ.

Có những ông cha bà mẹ cứ chửi nhau trước mặt con nhỏ của mình, thì chẳng khác gì lấy con dao nhọn khắc chữ “học chửi” trong tâm hồn chúng nó; có những người lớn nói chuyện tục tỉu với nhau cách vô tư trước mặt con nít, giống như cầm mực tàu viết vào trong tâm hồn chúng nó mấy chữ “học làm người mất dạy”…

Phải có măng mới có tre, nhưng măng xấu thì cây tre cũng xấu, măng mọc nghiêng thì cây tre cũng nghiêng, măng mọc thẳng thì cây tre sẽ thẳng đứng.

Thiên Chúa sẽ xử phạt nặng nề cho những ai nên cớ vấp phạm cho trẻ nhỏ.

Người lớn, hãy cẩn thận !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info