33. VẼ MẮT TIỀN

Ông quan nọ tham tiền như mạng sống, thường lợi dụng chỗ sơ hở trên tờ đơn tố cáo của người cáo trạng để bắt chẹt.

Phàm chỗ nào ông ta cho rằng có vấn đề, thì phía dưới chữ vẽ một mắt tiền (khoanh tròn như lỗ đồng tiền xu.). Lâu dài như thế, nên bá tánh đều biết cái tật của ông quan nọ, bèn cùng nhau truyền rằng:

- “Quan phụ mẫu là cái gì a? Tận dụng nơi lỗ đồng tiền để làm mướn a !”

(Khán Sơn Các Nhàn bút)

Suy tư 33:

Ngày xưa quan được coi như là cha mẹ của bá tánh, nhưng không phải là cha mẹ ruột nên không hề thương con, trái lại còn hành hạ bốc lột con; ngày nay mấy ông quan tự cho mình là đầy tớ của dân, nhưng là đầy tớ không trung thành nên không biết phục vụ dân, trái lại còn ăn hối lộ, tham nhũng và hách dịch với người dân.

Đức Chúa Giê-su dạy rất rõ ràng: ai muốn làm lớn làm đầu giữa anh em thì hãy phục vụ anh em, như chính Ngài đến để phục vụ mọi người.

Mấy ông quan tham chưa một lần nghe biết Lời Chúa, thì làm sao trở nên cha mẹ biết thương yêu bá tánh, và mấy ông có chức quyền cũng chưa một lần đọc Phúc Âm thì làm sao trở nên đầy tớ tốt của dân được, cho nên –xét cho cùng- trách nhiệm làm cho họ biết đến Lời Chúa chính là bổn phận của mọi người Ki-tô hữu.

Quan tham vẽ lỗ đồng tiền dưới chữ để làm khổ dân chúng, nhưng những người Ki-tô hữu được làm quan thì vẽ hình Thánh Giá -không phải trên chữ- nhưng trong lòng người dân, để biết thông cảm, giúp đỡ, yêu thương và phục vụ họ.

Đó chính là truyền giáo vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info