9. Sau ban ngày thì là đêm tối, sau giữa hè là giữa đông; sau hư vinh và hưởng lạc ở đời này đều là âu sầu và đau khổ.

(Thánh nữ Maxima)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info