18. Càng kềm chế xác thịt thì linh hồn càng hy vọng và hân hoan về hạnh phúc thiên đàng.

(Thánh Gregory)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info