43. KHÔNG LẠNH MÀ RUN

Hoàng Học Kiền sống hoang phí vô độ, mà lại không hiểu nhân tình thế thái.

Mùa đông, ngày nọ nhìn thấy người ăn mày mặc cái áo mỏng, bèn hỏi những người làm công trong nhà:

- “Thân thể của nó tại sao cứ run rẩy không ngừng vậy?”

Các đầy tớ trả lời:

- “Vì lạnh nên nó mơi run như thế”.

Hoàng Học Kiền lại hỏi:

- “Run rẩy tức là không lạnh phải không?”

Các đầy tớ bụm miệng cười không ra tiếng.

(Minh Tề Tiểu Thức)

Suy tư 43:

Con người ta có khi ít sợ hãi trước bất công, ít run rẫy trước thời tiết, nhưng con người ta thường sợ hãi và run sợ trước một người độc ác vô lương tâm.

Ki-tô hữu cũng là con người, nên khi lạnh thì cũng run và khi sợ hãi cũng run. Lạnh mà run thì họ tìm cách làm cho thân thể ấm, sợ hãi mà run thì họ nương náu vào tình thương của Thiên Chúa, và nhờ đức tin họ không run sợ trước tù đày bắt bớ, vì tình yêu Thiên Chúa họ không run sợ trước những bất công của xã hội.

Nhưng điều quan trọng nhất mà người Ki-tô hữu phải biết và thực hành là: làm sao để được vui mừng hoan hỉ trước tôn nhan Thiên Chúa, chứ không phải run rẫy sợ như một tội nhân trước pháp đình trong ngày phán xét !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info