48. SƯ KHOÁNG ĐÁNH VUA

Tấn Bình công và các đệ tử cùng nhau uống rượu, lúc rượu đang nồng thì ông đắc ý nói:

- “Ha ha ! không ai làm vua mà sướng như ta, lời vua nói ra không ai dám vi phạm!”

Sư Khoáng (bậc thầy âm nhạc) đang ngồi bên cạnh nghe lời ấy bèn lấy cây đàn hồ cầm mà đánh vua, Tấn Bình công vội vàng thu vạt áo trước lại mà tránh, đàn bị đánh vào tường hư mất.

Tấn Bình công nói:

- “Thái sư, ông đánh ai vậy chứ?”

Sư khoáng cố ý trả lời:

- “Mới vừa rồi có một tên tiểu nhân nói năng lếu láo, do đó tôi nổi giận đánh nó.”

Tấn bình công nói:

- “Lời nói đó là cuả ta”

Sư Khoáng nói:

- “Dà ! đó không phải là lời của người làm vua nên nói !”

Các quan cận thần tả hữu cho rằng Sư Khoáng phạm thượng, nên yêu cầu trừng trị ông ta.

Tân bình công nói:

- “Thả ông ta ra, ta nên lấy đó là một tấm gương mà noi theo.”

(Hàn Phi Tử)

Suy tư 48:

Lời nói của người kiêu ngạo luôn làm cho người khác nghe chói tai và bị phản ứng tức thời.

Lời nói của người khiếm tốn thì đem lại cho người nghe một cảm giác phấn khởi và tin tưởng.

Cũng là một câu nói đó, nhưng có hai phản ứng khác nhau về phía người nghe: người quá khích và xu nịnh thì thích nghe những lời của kẻ kiêu ngạo; người trầm tĩnh và trung thực thì thích nghe những lời nói khiêm tốn.

Thời nay cũng có một vài linh mục nói ra câu gì thì bắt giáo dân phải nghe, bởi vì nếu không nghe thì phạm tội chống cha, mà chống cha thì chống lại Chúa, do đó mà giáo dân cảm thấy không thoải mái vui vẻ khi đến nhà thờ, miễn cưỡng nghe cha giảng, vì cha sở chỉ biết nói mà không biết lắng nghe.

Sư Khoáng cầm đàn đánh vua nhưng không phải đánh vua mà là đánh cái thằng ăn nói lếu láo trong con người của vua, bởi vì đấng quốc vương không thể thốt ra những lời khó nghe; cũng vậy, có những lúc các giáo dân chửi linh mục nhưng họ không thích linh mục, mà là không thích cái thói kiêu căng ngạo mạn trong con người linh mục, bởi vì linh mục chính là phát ngôn của Lời Chúa, là Chúa Ki-tô thứ hai, thì không thể ăn nói lếu láo được.

Ai hiểu thì hiếu !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info