16. Nếu tâm hồn chúng ta dùng lý trí và lòng yêu mến để bổ túc cho một sự việc đời đời nào đó, thì chúng ta sẽ không sống ở thế gian này.

(Thánh Augustinus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info