49. ĐÓ CHÍNH LÀ HÀ BÁ

Có một người nói với Tề vương:

- “Hà Bá là thần nước, tại sao đại vương lại không thử cùng ông ta gặp mặt một lần, tôi có một phương pháp để ngài gặp ông ấy.”

Nói xong người ấy bèn lập trên sông một cái đàn tế nổi bập bềnh trên nước, và cùng đứng bên cạnh Tề vương để hầu hạ.

Một lát sau, có một con cá lớn đang lắc đầu nguẩy đuổi bơi lại, người ấy vội vàng nói:

- “Đó chính là hà bá”.

(Hàn Phi Tử)

Suy tư 49:

Đức Chúa Giê-su đã nói về điềm báo trước của ngày tận thế: “Anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt anh em, vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng: chúng ta đây là Đức Ki-tô”, và sẽ lừa gạt được rất nhiều người.” ( Mt 24, 4-5). Chính những người thường được coi là đạo đức thì bị lừa trước ai cả, vì họ rất dễ dàng tin vào những gì gọi là thần thánh, họ không biết phân biệt đâu là dị đoan, đâu là sự thật và đâu là giả dối. Đó chính là hậu quả của việc giữ đạo bên ngoài, giáo lý không sâu.

Chúng ta gặp nhiều hạng người giả mạo mình là linh mục, tu sĩ để lừa gạt giáo dân, nhất là lừa gạt những người có lòng tôn sùng các đấng bậc trong giáo hội- để kiếm tiền ăn nhậu; chúng ta cũng gặp được nhiều người mang bộ mặt đạo đức thánh thiện, nhưng trong lòng thì đầy những nọc độc của rắn hổ mang rắn độc, luôn nói những lời gây chia rẽ mọi người và phá đi sự thánh thiện trong cộng đoàn. Sói đột lốt chiên để bắt chiên mà ăn.

Người Ki-tô hữu có bổn phận phải đề cao cảnh giác tỉnh thức những ki-tô giả, họ miệng nói tin Chúa nhưng trong lòng thì không có Chúa nên đi lừa dối mọi người.

Tề vương bị gạt vì cả tin là có hà bá.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info