50. BẮT CHƯỚC NÔN RƯỢU

Nước Lỗ có một người tên là Tư Hy thường rất tôn trọng các vị trưởng bối, và hay bắt chước những lời nói và việc làm của họ.

Một hôm, Tư Hy nhìn thấy một vị trưởng bối bưng rượu lên uống, anh ta cũng bưng lên một ly rượu; vị trưởng bối do không thể uống thêm rượu nên nôn hết rượu ra, anh ta cũng bắt chước nôn hết rượu ra.

(Hàn Phi Tử)

Suy tư 50:

Trẻ em thường hay bắt chước những việc làm của người lớn, cho nên có những gia đình cha mẹ rất cẩn thận không làm những chuyện phản giáo dục để hại đến tâm lý của con cái, nhưng cũng có những người làm cha mẹ vì công ăn việc làm mà không để ý đến việc giáo dục con cái.

Thanh thiếu niên thường hay học đòi gương của những bậc anh hùng, năng động và rất thích bắt chước. Các nhà giáo dục đã biết lợi dụng vào tâm lý ấy của thanh thiếu niên để hướng các bạn trẻ đi đúng hướng của bản thân mình.

Các linh mục là thầy dạy của tâm hồn, thì lại cần ra sức làm gương tốt cho các bạn trẻ. Tôi còn nhớ khi giúp xứ ở một giáo xứ nhỏ tại quận 1- Sài Gòn, cha xứ là một nhà giáo dục (ngài chính là linh mục nghĩa phụ của tôi), đã dặn dò tôi như thế này: “Các thầy cô giáo ở trường chỉ chuyên dạy về kiến thức cho học trò, hết buổi dạy thì họ hết trách nhiệm, còn thầy (tức người dịch và viết sách này) không những dạy cho các em về kiến thức giáo lý, sinh hoạt, mà còn dạy các em về đời sống đạo đức, cho nên trách nhiệm của thầy rất nặng, cần phải làm gương cho chúng nó, không những ở nhà thờ mà ngay cả trong đời sống thường ngày.”

Cho đến bây giờ, mỗi lần lên tòa giảng hoặc dạy giáo lý, tôi đều không quên câu nói này của cha bố.

Trong gia đình cha mẹ là tấm gương sáng cho con cái soi nhìn, nơi giáo xứ cha sở là tấm gương sáng cho giáo dân học hỏi, và mỗi người Ki-tô hữu chính là một tấm gương sáng giữa xã hội trần thế này.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info