17. Nếu con người không biết kính sợ và yêu mến Thiên Chúa, thì bất kể họ gọi Ngài là gì, thì dứt khoác cũng không thể gọi họ là người khôn ngoan.

(Thánh Bernardus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info